محصولات میگو ها

عنوان :
تعداد نمایش :

میگو

موجود
میگو ها

در صنعت شیلات و صنایع غذایی دریایی جهان، میگو با سایز به فروش می رسد. اعداد هر سایز حاوی اطلاعات بسیار مفیدی هستند که به خریدما برای محصول میگو بسیار کمک می نماید.
اگر توجه نموده باشید در فروشگاه های فروش میگو  از اصطلاحاتی مانند میگو 30-40 استفاده می شود، 30-40 یعنی چه و این اعداد و ارقام حاوی چه اطلاعاتی است؟
کشور های مختلف دنیا از مقیاس های متفاوتی برای شمارش و سایزبندی میگو استفاده می کنند، بعضی کشور ها از مقیاس تعداد میگو در پوند و بعضی کشور ها از مقیاس تعداد میگو در کیلوگرم استفاده می کنند. در هر دو مقیاس دو عدد وجود دارد، یک عدد کوچک و یک عدد بزرگ

مشاهده بیشتر
بستن